07.03.2011

Enciclopedia Blackwell a gîndirii politice / coord.: David Miller. – Bucureşti: Humanitas, 2006. – 814 p.

Titlu original: The Blackwell encyclopedia of political thought

Sintagma „gîndire politică” este adesea folosită şi ca mijloc de trasare a unei distincţii înăuntrul politologiei. Timp de mai multe decenii politologii au urmărit să creeze ceva de genul unei ştiinţe naturale a vieţii politice.

Prezenta Enciclopedie oferă celui ce studiază gîndirea politică un ghid de nădejde în cunoaşterea marilor idei şi doctrine ce influenţează lumea de azi. Coordonatorii cărţii au atras atenţia la tradiţia occidentală a gîndirii politice. Pentru a menţine în limitele rezonabile întinderea articolelor consacrate diferitor gînditori, Enciclopedia cuprinde numeroase articole de sinteză cepezintă episoade importante din istoria gîndirii politice. Enciclopedia oferă explicaţia diferitor termeni, dar şi o scurtă biogrfafie a diferitor jurişti, filosofi, economişti etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu