17.02.2011

Expoziţie virtuală - Marin Sorescu, poet şi dramaturg român

Sorescu, Marin. La lilieci.- Bucureşti: Creuzet, 1995.- 159 p.

Lucrarea lui Sorescu ”La lilieci” este o carte de poeme care este în strînsă legatură cu viaţa şi lucrurilele de la ţară, într-un mod naiv, simplu şi evocativ, care crează şi reprezintă un esenţial ingenios al autorului. Poemele din lucrarea dată redau componentele vieţi de la ţară, alături de plăcerile muncii pămîntului, discuţiile în dodii, de cîntecele burleşti, obiceiurile gastronomice, funeraliile ezoterice ori superstiţiile întunecate, fiind toate prezentate într-o combinaţie de vorbire familiară şi extravagant-barocă, făcând fiecare moment proaspăt şi palpabil.

Sorescu, Marin. Japiţa.- Bucureşti: Ed. “Marin Sorescu”, 2003.- 221 p.
Romanul Japiţa este cel de al treilea roman de talie înaltă a autorului. Romanul a fost scris în perioada anilor 1978- 1983, parcurgînd un drum destul de lung pînă la apariţia lui. E o lucrare ce a parcurs o cale întortocheată, însă, a făcut mari progrese. Au fost publicate capitolele din roman ca mai tîrziu să apară o lucrare destul de compactă şi exactă.

Sorescu, Marin. Iona.- Bucureşti: Creuzet, 1995.- 95 p.
Cartea dată cuprinde o piesă de teatru, structurată în patru capitole. Este o piesă în care protogonistul e Iona. Totul începe de la o simplă scrisoare găsită în casuţa poştală după care se rulează toată piesa.

Sorescu, Marin. Ecuatorul şi polii. - Timişoara: Facla, 1989.- 153 p.
Ecuatorul şi polii este e plachetă de versuri cu o structură destul de complexă care conţine poezii din mai multe spaţi şi puncte de pornire.

Sorescu, Marin. Viziunea vizuinii. - Bucureşti: Albatros, 1982.- 223 p.
Lucrarea dată are la bază două părţi cu un număr suficient de capitole, fiecare avînd un motto întîmplător, şi cu două volume de versuri inedite, în afară de text.

Sorescu, Marin. Vărul Shakespeare şi alte piese.- Bucureşti: Cartea Românească, 1992. - 286 p.
Este o carte ce conţine trei piese de teatru: Luptătorul pe două fronturi, Casa evantai, Vărul Sakespeare. Prima piesă este în trei acte, cea de a doua este în cinci acte şi cea de a treia - în cinci acte. Ficare piesă îşi are tema sa aparte ce captivează atenţia cititorului.

Sorescu, Marin. Unde fugim de acasă?.- Bucureşti: Creuzet, 1996.- 83 p.
E o lucrare destinată copiilor deoarece îi reprezintă anume pe ei. Lucrarea la început a avut o imagine însă după 30 ani de activitate “Unde fugim de acasă?” apare într-o nouă ediţie, total îmbogăţită şi ilustrată de autor, încântînd generaţii întregi de copii şi părinţi.

Sorescu, Marin. Opera poetică .- Chişinău: Carteier, 2006.- 239 p.
Este o lucrare în două volume ce au la bază poeme ce reprezintă cele mai valoroase lucrări ale autorului.

Sorescu, Marin. Trei dinţi din faţă.- S.l: Creuzet, 1993.- 540 p.
Trei dinţi din faţă este un roman al caracterelor umane, apoi a unei lumi care caută valori de care să se agaţe. S-ar părea că fiecare personaj sorescian este chinuit în felul lui de tot felul de temeri, de la nimicuri până la probleme ca banii de azi pe mâine.
La prima vedere romanul Trei dinţi din faţă pare alambicat în relaţii sociale dintre diverşi indivizi, dar şi scriitura densă îl face dificil. Dar dacă priveşti cu atenţie construcţia romanului înţelegi că fiecare personaj are încă doi prieteni aşa că simbolistica cifrei trei este în permanenţă îndeplinită.

Sorescu, Marin. Răceala.- Bucureşti: Creuzet, 1994.- 131 p.
Răceala reprezintă tragedia istorică a poporului român, care a avut nefericirea de a fi „în calea tuturor răutăţilor”, confruntîndu-se în permanenţă cu problema obţinerii independenţei naţionale. Acţiunea evenimentelor reflectă perioada domniei lui Vlad Ţepeş, evocînd un eveniment din anul 1462: Mohamed al II-lea, învingătorul de puţină vreme al Bizanţului, conduce o expediţie militară împotriva Ţării Româneşti, cu consecinţe grave pentru armata otomană.

Sorescu, Marin. Poezii alese de cenzură.- Bucureşti: Roza vînturilor, 1991.- 125 p.
În această lucrare sunt alese poezii de cenzură a autorului, perla creaţiei soresciene, ivită, ca şi poezia lui Eminescu, din străfundurile rănii unui neam întreg, din durerea tuturor adunată într-un singur suflet, dar biruită prin miracolul cuvîntului creator şi re-creator al lumii.

Sorescu, Marin. Traversarea.- Bucureşti: Creuzet, 1994.- 141 p.
Traversarea adună versuri scrise de-a lungul mai multor ani - care îşi păstrează forţa şi actualitatea, încercînd tălmăcirea în metafore a timpului pe care îl trăim- traversarea devenind copleşitoarea grijă a noastră, a fiecăruia- traversarea perioadei de dictatură, tranziţia- tot o traversare – ieşirea la un liman, trecerea dintr-o vârstă în alta.

Sorescu, Marin. Puntea.- Bucureşti: Creuzet, 1997.- 110 p.
Este ultima plachetă de versuri ale autorului majoritatae poeziilor au fost dedicate soţiei sunt poezii, dintre cele nedatate, pe care autorul nu a avut puterea să le dedice.

Plecare
Mă întorc cu faţa
Spre perete
Şi le spun prietenilor
Îndureraţi:
Mă întorc repede.

Sorescu, Marin Poezii.- Bucureşti: Creuzet, 1996.- 174 p.
O altă plachetă de versuri prin care sorescu cu o capacitate excepţinală de a surprinde fantasticul lucrurilor umile şi latura imensă a temelor comune. Este entuziasmat şi beat de universe, copilăros, sensibil şi plin de gânduri până la marginea spaimei de ineditul existenţei, romantic în excepţia largă a cuvântului.

Cimpoi, Mihai. Critice.- Craiova: Fundaţia „Scrisului românesc”, 2001.- 205 p.
În opera sa, Critice, Mihai Cimpoi face trimitere şi la opera lui M. Sorescu, făcînd, astfel, o analiză a lucrărilor, a stilului abordat de autor, a temelor pe care s-a axat şi modul de exprimare.

Alexandrescu, Emil. Literatura română în analize şi sinteze.- Chişinău: Uniunea scriitorilor, 1999.- 558 p.
În cartea dată sunt analizate patru lucrări a autorului: Shakespeare, Iona, Răceala şi Astfel, care facilitează munca celui ce citeşte în deosebi: profesorilor, elevilor, sudenţilor sau criticilor.

Zaicu, Mircea. Dicţionarul scriitorilor români.-. Bucureşti: Albatros, 2002.- 947 p.
În dicţionarul dat este prezentată viaţa şi activitatea autorului.

Istoria literaturii române.- Chişinău: Cartier, 2004.- 960 p.
Lucrarea dată face o trimitere la opera lui Soresu Sekespeare cu a apărut lucrarea, care este tema abordată cine sunt protagonişti din operă şi care a fost impactul acestei lucrări.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu